Мазети - уникална игра с карти

Мазети

Мазети - уникална игра с карти

Класическо мазети

При мазети тестето карти се разделя на две или повече купчини. Крупието държи една купчина, а играчът останалите. Играчът залага, че когато всички купчини се обърнат с лице нагоре, стойността на картите в неговата купчина ще бъде равна или по-висока от тази на картите от купчината на крупието. Ако играчът познае правилно за една или повече купчини – печели.

Играчът обикновено може да избира дизайна на тестето и дали иска крупието или неговите карти да се разкриват първи.  Играчът може да избере с колко купчини карти да играе – от една до шест. По подразбиране купчините за игра са три. Ако играчът реши да смени броят на купчините си по време на игра, това може да стане много бързо само с натискането на един бутон.

Следва поставянето на залога. Залагат се чипове с определена стойност, като по подразбиране тя е ниска, но може да бъде променена от играча. Чиповете се поставят върху съответните купчини и това определя за коя купчина какъв е залога. Накрая купчините се разкриват, заедно с тази на крупието и играчът разбира къде и какво печели, ако разбира се стойността на картите от купчините е равна или по-висока от тази на купчината на крупието.

Мазети в онлайн казино

Онлайн казино също има свой вариант на забавната игра мазети, при която основата е същата, само че правилата са малко по-различни и опростени.

В този вариант на играта се използва тесте от 40 карти – четирите бои и картите със стойност от петица до асо.

Играчът избира с колко карти ще играе, като изборът е от две до шест. Една карта винаги е за крупието, а другата (ако се играе с минимумът от две карти) е за играча.

Играчът може да поставя залог за всяка карта, но не и за картата на крупието. Размерът на минималния първоначален залог се определя още преди началото на играта.

Минималният залог е 30 стотинки, а максималният 652 лева.

След поставяне на залозите картите се обръщат. Ако стойността на картата или картите на играча е по-голяма от тази на крупието, то той печели двойно залога си. Печалбите се изчисляват индивидуално за всяка карта.

Ако стойността на картата на играча съвпада с тази на крупието, то тогава половината от залога се връща.

Ако стойността на картата или картите на играча е по-малка от тази на крупието – залогът се губи и играта приключва.