Онлайн Крапс: хвърляйте заровете по онлайн казината

Крапс

Онлайн Крапс: хвърляйте заровете по онлайн казината

Онлайн Крапс: силни усещания, огромни печалби и адреналин

Играта на крапс се провежда върху специален борд за залози и се състои в хвърлянето на два зара. Развитието на играта е в два етапа: първо хвърляне "Coming Out" и следващи хвърляния "Point".

Фаза "Coming Out"

Числата, които всеки играч се опитва да постигне са 7 и 11 - те са така наречените естествени числа и при тях играчът печели още при първото хвърляне. Числата при които играчът губи още на тази фаза са: 2, 3 и 12. Ако не се падне никое от изброените пет числа, то следва втората фаза.

Фаза "Point"

Целта на играчът в тази фаза е да хвърли същото число каквото е било при първото хвърляне, преди да е излязло 7. Т.е. играчът хвърля докато излезе или същото число като във фазата "Coming Out" и да спечели или до излизане на 7 и да загуби.

Залози могат да бъдат правени преди всяко хвърляне.