Word-Wide

Как се играе бинго?

Как се играе бинго?
Мирослав Трифонов

Статията е добавена на 2018-11-07 16:54:42 от Мирослав Трифонов

мултиплеър играполезноонлайн бинго

Бинго е забавна игра на късмета, в която всеки може да вземе участие. Играта се играе с карта, съставена от 25 квадратчета - или мрежа разграфена с 5х5 квадрата.

Подготовка за играта

Всеки участник трябва да разполага с поне една карта. Всяка карта за бинго съдържа 25 квадрата с попълнени на случаен принцип числа и думата "Бинго" изписана най-отгоре. Целта на играта е даден играч да попълни 5 квадратчета по вертикала, хоризонтала или диагонал.

Картите за бинго могат да се купят онлайн или в местен хоби магазин.

Ако възнамерявате да играете бинго с децата си, можете да разпечатате празни бинго карти от интернет и всеки сам да попълни своите числа.

Обяснете на всеки участник как работят комбинациите от букви и цифри. В стандартното бинго се използват комбинации на числа до 75. Всяка комбинация отговаря на квадратче на картата за бинго.

Например всички числа в колона Б на картата за игра отговарят на комбинации от цифри с Б. Ако бъде обявено "Б-9" това означава, че трябва да се търси цифрата 9 в квадратче от колона Б.

Ако искате по-проста версия на бинго, можете да играете само с числа, без букви.

Изберете кой ще тегли числата. В бингото винаги има човек, който изтегля и обявява числата. Той обаче има правото също да участва в играта.

Ако сте решили да играете в бинго залата, там винаги има човек, който само тегли и обявява числата. В този случай той няма да участва в играта заедно с останалите участници.

Раздайте талоните за игра на всички участници. Всеки играч трябва да има поне по един талон. Играчите могат да участват с повече от една карта за игра, стига да успяват да проверяват числата си на всяка карта преди тегленето на другото число.

Играта с няколко талона увеличава шансовете за печалба, но е по-трудна, тъй като трябва да следите числата в повече талони.

Когато играете с повече от една карта има вероятност да спечелите едновременно повече от веднъж.

Раздайте на всеки играч купчина бинго чипове. Чиповете за бинго се използват от играчите за покриване на квадратите по картите. Реално всеки малък предмет може да се използва като бинго чип, стига да се побира в квадратите на картите.

Можете да използвате чипове за покер, монети и дори малки листчета хартия.

Поставете един чип в средното квадратче на талона. В бингото квадратчето в средата в картата на всеки играч се зачита като свободно. Всеки трябва да започне с отбелязано средно квадратче.

Пригответе комбинациите от букви и цифри или само числа. Те могат да бъдат написани върху листчета хартия и сгънати или просто да се използват топки за бинго. Важно е да се уверите, че те отговарят напълно на буквите и цифрите или само на числата от бинго картите.

Поставете листчетата хартия или топките в купа и човекът, който ги тегли и обявява може да започне да избира на случаен принцип.

Започване на играта

Човекът, който тегли трябва ясно и отчетливо да обяви изтегленото число или комбинация от букви и цифри. Тегленето става на случаен принцип, без поглеждане и трябва да се обяви силно и отчетливо. Изтегленото трябва да се обяви няколко пъти, за да го чуят добре всички и да имат време да проверят картите си.

Ако играч има изтегленото и обявено число на талона си, той трябва да постави чип върху него. След обявяването на всяко число или комбинация от буква и цифра, играчите трябва да проверят всичките си карти. Когато числото е налично върху някоя от картите, това се отбелязва с поставяне на чип върху нея.

Ако дадено число не е налично в картата на играч, той не трябва да прави нищо - просто изчаква обявяването на следващото.

Играта продължава докато някой от играчите не събере пет числа по хоризонтала, вертикала или диагонал. Тегленията и обявяванията продължават докато играч не обяви, че печели.

Няма ограничение за това колко числа или комбинация от букви и цифри ще се изтеглят.  Това продължава докато не се намери победител.

Победата в играта се оповестява чрез силно и отчетливо извикване на "Бинго". Когато играч отбележи 5 числа в картата си, независимо дали са по вертикала, хоризонтала или диагонал, той трябва да извика силно "Бинго", за да се зачете победата му. При извикване на "Бинго" играта спира и талонът на играча се проверява.

Ако повече от един играч обяви победа - талоните се проверяват и играчите си разделят наградата.