Word-Wide

Варианти на онлайн бинго

Варианти на онлайн бинго
Мирослав Трифонов

Статията е добавена на 2017-11-16 20:32:43 от Мирослав Трифонов

ексклузивна играполезноонлайн бинго

Онлайн бингото е със същите правила като при класическото бинго, но се играе в интернет. При тази игра играчите си закупуват или една, или повече на брой карти, които са с различни комбинации от числа. А изтеглените числа се теглят от генератор за случайни числа и се маркират в картата на клиента автоматично. Има различни варианти на онлайн бинго.

 

Бинго Вариант

Този вариант се играе предимно на Скандинавския полуостров. Той е със 75 бинго топки, като са в 5 различни кръга с по 5 печалби, поради което са доста продължителни. Във всеки комплект има неповтарящи се числа от 1 до 75, като всеки играч купува комплект от три талона 5х5, всеки от който е с по 25 цифри.

 

Бинго с 80 топки

По принцип, този вариант е предпочитан най-вече във Великобритания, като при него е най-важна бързината. Както предполага името, то е с 80 топки и, съответно, се теглят 80 числа. Няма празни полета, а всеки талон е 4х4 с 16 полета, като числата са оцветени в различни цветове - жълто, сиво, червено и синьо.

 

Бинго със 75 топки

Най-голяма популярност този вариант намира в Северна Америка, като от своя страна има няколко подвида. При него се теглят една по една бинго топки, като играчите запълват числата на закупените бинго карти. Печели този, който първи запълни всички числа в картата си, след което играта приключва.

 

Бинго с 90 топки

При този вариант талонът е различен от този при Бинго със 75 топки, но също така и е разпределен в три кръга, като, съответно, предлага три печалби. Талоните са 3х9, като се купуват в комплект от шест брой. Във всеки талон има 15 свободни места и 15 числа, които са от 1-90, но не се повтарят. Теглят се числата от 1 до 90 и играта приключва при една запълнена карта.