Word-Wide

Официална Лотарията с касови бележки

Официална Лотарията с касови бележки
Мирослав Трифонов

Статията е добавена на 2016-04-05 18:01:36 от Мирослав Трифонов

Официални правила на Лотарията с касови бележки

I. Организатор и официални правила на играта

  1. Организатор на Лотарията с касови бележки и администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни, е Национална агенция за приходите. Централно управление на НАП е с адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52. За контакти: Информационен център на НАП, телефон 0700 18 700, e-mail: infocenter@nra.bg.
  2. Настоящите правила са достъпни за целия период на играта на интернет страницата на кампанията www.kasovbon.bg.
  3. Организаторът запазва правото си да допълва или променя официалните правила и се задължава да спазва техните разпоредби. Участниците в играта следва сами да проверяват на страницата на кампанията www.kasovbon.bg за промени в настоящите правила.

II. Продължителност и обхват на играта

Лотарията с касови бележки ще се проведе в периода от 16.11.2015 г. до 11.12.2016 г. Касови бележки ще могат да се регистрират до 16:59 ч. на 09.12.2016 г. 

III. Условия за участие в играта:

  1. Право на участие в играта има всяко физическо лице, навършило 14 годишна възраст към датата на създаване на профил/регистрация в периода на провеждане на Лотарията, което е български гражданин, с изключение на поставените под пълно запрещение. Ненавършилите пълнолетие и ограничено запретените участници в играта се представляват от законните им представители (родители/попечители). При получаване на награда и в случай,че печелившият не е навършил 18 годишна възраст или е ограничено запретен, при получаване на награда задължително се представя писмена декларация от законния представител, с която се удостоверява, че родителят/попечителят е съгласен да бъде получена наградата.
  2. Участието в играта не е обвързано с покупка на определен продукт или получаване на определена услуга.

WinBet Казино

Верига от казина в цяла България. Много бонуси и промоции.